عصرنصر

تراوشات ذهنی یک فراری در عصر نصر

عصرنصر

تراوشات ذهنی یک فراری در عصر نصر

آخرین نظرات
 • ۷ فروردين ۹۸، ۱۴:۴۵ - رضا
  سلام :)

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

در قسمت چهارم از مستند «کیهان: یک ادیسه فضازمانی» با مفهوم سرعت نور آشنا می‌شویم. سرعت نور به عنوان یک ثابت بنیادین جهان که نسبت به تمامی اشیا عددی ثابت است و هرگز هیچ چیزی نمی‌تواند از آن تخطی کند معرفی می‌شود. هرچیزی که اکنون نور آن را مشاهده می‌کنیم، وضعیت گذشته آن است چرا که زمانی سپری شده است تا نور آن به ما برسد. نور ماه پس از یک ثانیه به زمین می‌رسد پس وقتی به ماه نگاه می‌کنیم، به یک ثانیه قبل نگاه می‌کنیم و وقتی به خورشید می‌نگریم به هشت دقیقه قبل نگاه می‌کنیم. ممکن است وقتی به ستاره‌ای می‌نگریم در واقع آن ستاره دیگر وجود نداشته باشد و تنها نور آن به ما می‌رسد. پس می‌توان گفت نور یک ستاره، روح آن است که به ما می‌رسد.

در چند جای این قسمت سعی شده است وجود روح انسانی نفی شود و نور به جای مانده از یک فرد به عنوان روح او مشابهت‌سازی شود. آن‌طور که در اواخر این قسمت شاهد آن هستیم که تصویر به جای مانده از هرشل پسر، به عنوان روح به جا مانده از او بیان می‌شود. در سخنان بین هرشل پدر و پسر نیز به صراحت وجود روح انسانی نفی می‌شود.

E04P01_2

هرشل پدر و پسر در حال مباحثه درمورد نور و روح

 • ۰
 • ۰

انسان رها شده در کیهان همچون کودکی نوزاد، بدون والدین و رها شده است. کودکی که هیچ راه شناختی از خود و دنیای پیرامونش ندارد و تنها راه شناخت استفاده از نبوغ و یافتن الگوهای تکرار شونده است. این تصویری است که سومین قسمت از مستند «کیهان: یک ادیسه فضازمانی» ارائه می‌کند.

انسان رها شده در کیهان همچون کودکی نوزاد

 • ۰
 • ۰

در دومین قسمت از مستند «کیهان: یک ادیسه فضازمانی» با نحوه تطور حیات و نظریه «فرگشت1» و «انتخاب طبیعی2» آشنا می‌شویم. نظریه‌ای که می‌توان آن را در واژه‌ی «تکامل» خلاصه نمود. برای درک نظریه انتخاب طبیعی، ابتدا با انتخاب مصنوعی آشنا می‌شویم جایی که «نیل دگریس تایسون» به بیان روایتی از تطور گرگ‌ها در طول زمان و تمایز یافتن سگ‌ها از گرگ‌ها به کمک انتخاب مصنوعی انسان می‌پردازد.

E02P01

اهلی شدن شاخه‌ای از گرگ‌ها به وسیله انتخاب مصنوعی

 • ۰
 • ۰

در اولین قسمت مستند «کیهان: یک ادیسه فضا-زمانی»، «نیل دگریس تایسون» تلاش می‌کند آدرس کیهانی فضا-زمانی زمین را بیان نماید. به این معنی که محل فعلی زمین در فضا و زمان کجا است. اما همیشه نگاه بشریت به جهان و شناختش از محل زمین در فضا و زمان به این شکل نبوده است. به همین دلیل با زندگی «جوردانو برانو1» فیلسوف قرن ۱۶ همراه می‌شویم تا با رنجی که علم برای کسب «قدرت پرسشگری» به دست آورد آشنا شویم. قدرتی که مقدمه علم است و هر چه امروز ماحصل علم می‌دانیم به وجود این قدرت در دانشمندان بستگی داشته و دارد.

E01P01_2

یکی از مهم‌ترین دوران در ممانعت از پیشرفت علم، دوران سلطه کلیسا و دادگاه تفتیش عقاید بود